ใช้ functino KeyPress ที่ Input ให้กรอกเฉพาะตัวเลข : JavaScript
 

Blog :: JavaScript :: ใช้ functino KeyPress ที่ Input ให้กรอกเฉพาะตัวเลข

<input name="price" type="text" id="price"  value="">

function KeyCode(objId)
{
   if (event.keyCode >= 48 && event.keyCode<=57 || event.keyCode>=97 && event.keyCode<=122) //48-57(ตัวเลข) ,65-90(Eng ตัวพิมพ์ใหญ่ ) ,97-122(Eng ตัวพิมพ์เล็ก)
   {
   event.returnValue = true;
   return true;
   }
   else
   {
   alert("กรอกได้เฉพาะ a-z และ 0-9");
   event.returnValue = false;
   }
}


3 Comment

 • Nuttapong Suptawepong
  #1 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11 นาฬิกา 56 นาที
  ขอบคุณครับ ร่วมกันแบ่งปันความรู้ครับ ^ ^
   
 • Supachai Theera-at
  #2 Comment By Supachai Theera-at เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13 นาฬิกา 18 นาที
  เด็กบางมดนี้ Programmer เยอะดีนะครับ ^ ^
   
 • Nuttapong Suptawepong
  #3 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13 นาฬิกา 28 นาที
  ครับ ^ ^
   

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook