แปลง Object String ให้เป็น Object Date : Java
 

Blog :: Java :: แปลง Object String ให้เป็น Object Date

แปลง Object String ให้เป็น Object Date

String dateText = "2013-01-31";

// กำหนด pattern ของ string ที่จะแปลงเป็น object date
SimpleDateFormat dateParse = new SimpleDateFormat ( "yyyy-MM-dd" );

Date objectDate = dateParse.parse ( dateText );


Pattern อื่น ๆ ที่ใช้

สัญลักษณ์ ความหมาย ตัวอย่าง
G Era “GG” -> “AD”
y Year “yy” -> “03″
“yyyy” -> “2003″
M Month “M” -> “7″
“M” -> “12″
“MM” -> “07″
“MMM” -> “Jul”
“MMMM” -> “December”
d Day in month “d” -> “3″
“dd” -> “03″
h Hour (1-12, AM/PM) “h” -> “3″
“hh” -> “03″
H Hour (0-23) “H” -> “15″
“HH” -> “15″
k Hour (1-24) “k” -> “3″
“kk” -> “03″
K Hour (0-11 AM/PM) “K” -> “15″
“KK” -> “15″
m Minute “m” -> “7″
“m” -> “15″
“mm” -> “15″
s Second “s” -> “15″
“ss” -> “15″
S Millisecond (0-999) “SSS” -> “007″
E Day in week “EEE” -> “Tue”
“EEEE” -> “Tuesday”
D Day in year (1-365 or 1-364) “D” -> “65″
“DDD” -> “065″
F Day of week in month (1-5) “F” -> “1″
w Week in year (1-53) “w” -> “7″
W Week in month (1-5) “W” -> “3″
a AM/PM “a” -> “AM”
“aa” -> “AM”
z Time zone “z” -> “EST”
“zzz” -> “EST”
“zzzz” -> “Eastern Standard Time”
Excape for text “‘hour’ h” -> “hour 9″
Single quote “ss”SSS” -> “45’876″

1 Comment

  • Nuttapong Suptawepong
    #1 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17 นาฬิกา 42 นาที
    เจ๋งครับ
     

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook