การเข้ารหัส md5 ในภาษา java : Java
 

Blog :: Java :: การเข้ารหัส md5 ในภาษา java

public class EnCode
{
    public static String md5 ( String input )
    {
        try     
        {
            MessageDigest md = MessageDigest.getInstance ( "MD5" );
                
            byte [ ] messageDigest = md.digest ( input.getBytes ( ) );
                
            BigInteger number = new BigInteger ( 1, messageDigest );
                
            String md5 = number.toString ( 16 );
           
            while ( md5.length() < 32 )
            {
                md5 = "0" + md5;
            }
           
            return md5;
            
        }
        catch ( NoSuchAlgorithmException e )
        {
            return null;
        }
    }
}

1 Comment

  • Ton Pagon
    #1 Comment By Ton Pagon เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 9 นาฬิกา 46 นาที
    แนะนำด้วยครับ
     

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook