จัด format ให้กับตัวเลข เช่นการมี comma : Java
 

Blog :: Java :: จัด format ให้กับตัวเลข เช่นการมี comma

จัด format ให้กับตัวเลข เช่นการมี comma

NumberFormat numberFormat = NumberFormat.getInstance ( );

String data = numberFormat.format ( 98765 );

System.out.print ( data );

// ผลลัพธ์ที่ได้คือ 98,765

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook