การกำหนด Secure Flag ให้กับ Cookies : Perl
 

Blog :: Perl :: การกำหนด Secure Flag ให้กับ Cookies

การกำหนด secure flag ในคุกกี้เป็นการกำหนดว่า cookie สามารถอ่านค่าได้เฉพาะการเชื่อมต่อบน SSL (โดยใช้ HTTPS) หรือไม่ ซึ่งเป็นประโยชน์มากถ้าคุกกี้ของเราจะถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัว เราสามารถกำหนด secure flag อีก argument หนึ่งภายในฟังก์ชัน cookie ได้ดังนี้


cookie(-name => 'cookiename', -value => 'cookievalue', -secure => 1);


0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook