การสร้าง Cookies หลาย ๆ ตัว : Perl
 

Blog :: Perl :: การสร้าง Cookies หลาย ๆ ตัว

ผู้อ่านอาจจะพบว่าคุกกี้เพียงตัวเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับ application ของเรา ในกรณีนี้ เราสามารถแก้ปัญหาได้สองวิธีคือ 1. เราสามารถสร้าง Cookies หลาย ๆ ตัว ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับ cookies ที่มีขนาดเล็กเท่านั้น แต่จำไว้ว่ามันจำกัดเพียง 20 คุกกี้ต่อ domain เท่านั้นและ 2. ถ้า application มีจำนวนคุกกี้มาก วิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ก็คือสร้าง session ID และเก็บลงในฐานข้อมูลแทน


ตัวอย่างการสร้าง Multiple Cookies ด้วย CGI Module

#!/usr/bin/perl -T

use strict;
use CGI qw/:standard/;

my $cookie1 = cookie(-name => 'testcookie', value=> 'testcookievalue', expires=>'+7d');
my $cookie2 = cookie(-name => 'secondcookie', value=> 'secondcookievalue', expires=>'+1d');

print header(-cookie=>[$cookie1, $cookie2]),
	start_html('CGI Cookie Test'),
	p("You've received a cookie\n"),
	end_html;

exit;

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook