การกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยใช้ CGI Module : Perl
 

Blog :: Perl :: การกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยใช้ CGI Module

ในบทความก่อนเป็นตัวอย่างการกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยไม่ใช้ CGI Module ซึ่งผู้อ่านจะเห็นว่ามันยุ่งยากมาก ไหนจะต้องกำหนดรูปแบบวันที่ให้ถูกต้อง ถ้ากำหนดผิดพลาดก็จะทำให้การกำหนด Expiration ผิดพลาดเช่นกัน ดังนั้นผมจึงยกตัวอย่างการกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยใช้ CGI Module เพื่อใช้เปรียบเทียบกับตัวอย่างในบทควาที่แล้วครับ


ตัวอย่างการกำหนด Expiration ให้กับ Cookies โดยใช้ CGI Module

#!/usr/bin/perl -T

use strict;
use CGI qw/:standard/;

my $cookie = cookie(-name=>'testcookie', -value=>'testcookievalue', -expires=>'+7d');
print header(-cookie=>$cookie);,
	start_html('CGI Cookie Test'),
	p("You've received a cookie\n"),
	end_html;

exit;

ผู้อ่านจะเห็นว่าการใช้ CGI Module ช่วยในการกำหนด Expiration นั้นทำให้เขียนโค้ดได้ง่ายมาก ๆ เลยทีเดียว โดยเราไม่ต้องกังวลว่าเรากำหนดชุดของชื่อเดือนถูกหรือไม่ รับค่า date ในสัปดาห์ถูกหรือไม่ หรือรูปแบบต่าง ๆ จะถูกหรือไม่ แต่ถ้าเราไม่ใช้จะกำหนด Expiration ยุ่งยากมากเลยทีเดียว


0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook