การแสดงผล Cookies : Perl
 

Blog :: Perl :: การแสดงผล Cookies

หลังจากเราได้เรียนรู้วิธีการสร้าง Cookies กันเรียบร้อยแล้วทั้งวิธีที่ใช้ CGI Module และวิธีที่ไม่ได้ใช้ CGI module มาในบทความนี้ผมขอเสนอวิธีการเรียกดูค่าของ Cookies ที่เราได้ทำการกำหนดไป เราไปดูการใช้งานกันเลยครับ


ตัวอย่างการเรียกดูค่าของ Cookies

#!/usr/bin/perl -T

use strict;
use CGI qw/:standard/;

my $retrievedcookie = cookie('testcookie');

print header,
	start_html,
	p("You sent a cookie and its value was $retrievedcookie\n"),
	end_html;

exit;

จำไว้ว่าการสร้าง Cookies ในตัวอย่างทั้งสองที่ผ่านมานั้นไม่ได้ทำการกำหนดระยะเวลาหมดอายุให้กับคุกกี้ ถ้าเราทำการปิด Browser ไปดังนั้นคุกกี้ก็จะถูกลบทิ้งทันที ในบทความต่อไปจะเป็นการกำหนดระยะเวลาหมดอายุของคุกกี้ครับ


0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook