ตัวอย่างการสร้าง Cookies โดยไม่ใช้ CGI module : Perl
 

Blog :: Perl :: ตัวอย่างการสร้าง Cookies โดยไม่ใช้ CGI module

เมื่อเราทำความรู้จักการ Cookies ไปแล้ว ในบทความนี้เรามาดูวิธีการ Set ค่าให้กับ Cookies แบบธรรมดากันดีกว่าครับ (แบบธรรมดาก็คือไม่ใช้ CGI module) เราไปเริ่มกันเลยครับ


ตัวอย่างการกำหนด Cookies

#!/usr/bin/perl -T

use strict;

print "Content-type: text/html\n";
print "Set-Cookie: testcookie=testvalue;";
print "\n\n";
print "You've received a cookie<p>\n";

exit;

จากตัวอย่างเป็นการสร้าง Cookies ที่ชื่อว่า "testcookie" โดยกำหนดค่าให้มันเป็น "testvalue"


0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook