การเขียน Script ในรูปแบบ Object-oriented : Perl
 

Blog :: Perl :: การเขียน Script ในรูปแบบ Object-oriented

ในการเขียน CGI Script แบบ object-oriented นั้นเราจะต้องทำการสร้างตัวแทนของคลาสนั้น ๆ ด้วยการ new CGI object ขึ้นมา ซึ่งในการเขียนโปรแกรมแบบนี้หมายความว่าเราสามารถใช้ CGI objects หลาย ๆ ตัวภายใน program ของเราได้


การเขียน Script แบบ Object-oriented

#!/usr/bin/perl -T

use strict;
use CGI;

my $cgi = new CGI;

print $cgi->header;
print $cgi->start_html('Hello World');
print $cgi->h1('Hello World');
print $cgi->end_html();

exit;

ผู้อ่านจะเห็นว่าการเรียกใช้โมดูลและฟังก์ชันมีลักษณะเหมือนกับการเขียน Script แบบ functional-oriented แต่ที่แตกต่างกันก็คือ การเขียนแบบ object-oriented จะมีการสร้าง object ขึ้นมานั่นเอง และเวลาจะเรียกใช้ method ของโมดูล CGI ก็จะเรียกผ่าน Object ที่ได้สร้างขึ้น ในที่นี้เราได้สร้างอ็อบเจ็กไว้ในตัวแปร $cgi

เราสามารถเขียนโค้ดด้านบนในรูปแบบ comma ได้ (โค้ดด้านบนจะเป็นการเขียนแบบบรรทัดต่อบรรทัดด้วยการปิด semicolon) เราลองไปดูวิธีการนี้กันเลยครับ


ตัวอย่างการเขียน Script แบบ object-oriented โดยใช้ comma

#!/usr/bin/perl -T

use strict;
use CGI;

my $cgi = new CGI;

print $cgi->header,
	$cgi->start_html('Hello World'),
	$cgi->h1('Hello World'),
	$cgi->end_html();

exit;

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook