การสร้าง Script โดยใช้ module CGI : Perl
 

Blog :: Perl :: การสร้าง Script โดยใช้ module CGI

CGI Module นี้ได้สนับสนุนการเรียกใช้ทั้งแบบ function-oriented (ในรูปแบบฟังก์ชัน) และแบบ Object-oriented (ในรูปแบบ Object) ซึ่งการเขียนแบบ function-oriented นั้นเราสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของมันได้โดยตรงโดยไม่ต้องทำการสร้าง object เพื่อเรียกใช้งาน method ต่าง ๆ ของมัน แต่มันจะเป็นการเพิ่ม overhead มากในการพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีนี้


ในบทความนี้ผู้เขียนจะสอนถึงวิธีการสร้าง script แรกโดยการใช้ CGI Module ซึ่งจะเป็นการเขียนแบบ function-oriented โดยจุดประสงค์ของบทความนี้ก็คือ เพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจถึงวิธีเรียกใช้ function ต่าง ๆ ของมันแบบ function-oriented และเราจะได้รู้จักฟังก์ชันเบื้องต้นของ CGI Module นี้ด้วย

ตัวอย่าง การแสดงข้อความ Hello World ในหน้าเพจ

#!/usr/bin/perl -T

use strict;
use CGI ':standard';

print header;
print start_html('Hello World');
print h1('Hello World');
print end_html();

exit;

ผู้อ่านสามารถเซฟโค้ดนี้ในภายในที่อยู่ที่สามารถรัน CGI Script ได้ภายใน web server ของเราเอง เช่น ถ้าผมเซฟสคริปต์นี้ชื่อ hello.cgi ใน directory /usr/lib/cgi-bin ซึ่งใน directory นี้จะสามารถรันสคริปต์ CGI ได้ครับ ผู้อ่านอย่าลืมว่าการที่จะรัน CGI ได้นั้น เราจะต้องทำการแก้ไข permission ให้มันก่อน ซึ่ง permission ที่เหมาะสมที่เราจะต้องกำหนดให้มันคือคำสั่ง chmod 755 เช่น

chmod 755 /usr/lib/cgi-bin/hello.cgi

ในการทดลองแสดงผลถ้าเครื่องของผู้อ่านมี IP เป็น 192.168.1.10 ดังนั้นผู้อ่านจะสามารถรัน Script นี้ได้โดยใส่ URL ดังนี้ http://192.168.1.10/hello.cgi ครับ


0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook