สอนเขียนโปรแกรมภาษา PHP : สอน PHP, ภาษา PHP, เรียน PHP
 

Blog :: PHP

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 1 พฤษภาคม 2013 เวลา 10 นาฬิกา 49 นาที
  ตัวแปรชนิด Integers

  Integer คือข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น 1, 2 , 3, 20, 102, 256 เป็นต้น โดยเราสามารถกำหนดค่าได้ตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 2147,483,647 ซึ่งในการกำหนดค่าแบบ integer นั้น เราสามารถกำหนดในรูปแบบเลขฐานสิบ เลขฐานแปด หรือเลขฐานสิบหกก็ได้ ในการกำหนดค่า integer เป็นแบบเลขฐานสิบนั้น เป็นการกำหนดตัวเลขเรียงกันได้.....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 29 เมษายน 2013 เวลา 11 นาฬิกา 13 นาที
  โครงสร้างภาษา PHP

  Statement คือกลุ่มของคำสั่ง PHP ที่กระทำบางสิ่งบางอย่าง มันอาจจะเป็น statement ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปร หรือ statement ในการวนลูป และอื่น ๆ เป็นต้น โดยผมจะยกตัวอย่าง statement แบบง่าย ๆ ให้ผู้อ่านได้รู้จักก่อนนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วย การเรียกใช้ฟังก์ชัน การกำหนดค่าให้กับตัวแปร และการใช้งานคำสั่ง if .....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 26 เมษายน 2013 เวลา 15 นาฬิกา 42 นาที
  PHP เป็นภาษาแบบ Case InSensitivity

  ชื่อของคลาสและฟังก์ชันที่ผู้ใช้ทำการกำหนดเอง ตลอดจน constructs และ keywords ต่าง ๆ เช่น echo, while, class เป็นต้น มีคุณสมบัติเป็นแบบ case-insensitive เช่นคำสั่ง 3 บรรทัดต่อจากนี้ <?php 2.echo ("hello, world"); 3.ECHO ("hello, world"); 4.EcHo ("hel.....

 
 
Login with Facebook