สอนเขียนโปรแกรมภาษา PHP : PHP
 

Blog :: All

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 3 มิถุนายน 2013 เวลา 15 นาฬิกา 45 นาที
  Autoincrement และ Autodecrement Operators

  ในการเขียนโปรแกรมนั้น มีตัวดำเนินการตัวหนึ่งที่ช่วยในการเพิ่มค่าหรือลดค่าตัวแปรเพียงหนึ่งค่านั่นก็คือตัวดำเนินการ autoincrement (++) และ autodecrement (--) ในการใช้ตัวดำเนินการ autoincrement หรือ autodecrement นั้นมีทั้งหมด 2 วิธี นั่นก็คือถ้าเราใช้ตัวดำเนินการนั้น ๆ ไว้ข้างหน้าตัวแปรมันจะทำการเพิ่.....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 3 มิถุนายน 2013 เวลา 15 นาฬิกา 43 นาที
  ตัวดำเนินการในการเชื่อมข้อความ (String)

  ตัวดำเนินการในการเชื่อมข้อความ (concatenation operator) เป็นตัวดำเนิน การในการเชื่อมข้อความหลาย ๆ ข้อความเข้าด้วยกันโดยที่ตัวดำเนินการนี้จะแทนด้วยสัญลักษณ์ (.) เราไปดูกันเลยครับ <?php $str1 = "Hello"; $str2 = "World"; echo $str1 . ", " . $str2; ?>

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 22 นาฬิกา 29 นาที
  ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

  ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ หรือ (Arithmetic Operator) เป็น ตัวดำเนินการ ในการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก (+) การลบ (-) การคูณ (*) การหาร (/) และการหารเศษ (%) เป็นต้น ซึ่งตัวดำเนินการเหล่านี้จะสามารถใช้ได้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลข แต่ในกรณีเราใช้กับข้อความมันจะทำการแปลงค่า ให้กลายเป็นตัวเลขโดยอัตโน.....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 17 นาฬิกา 26 นาที
  การแปลงชนิดของตัวแปร (Type casting)

  ใน PHP นั้นมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นในการกำหนดชนิดของตัวแปร (Data Type ) นั่นหมายความว่า มันไม่จำเป็นต้องประกาศชนิดของตัวแปรนั้น ๆ ก่อนใช้งาน และเราสามารถนำ ชนิดตัวแปรต่างชนิดกันมาดำเนินการกันได้ โดยมันจะตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นคืออะไร แล้วแปลงเป็น ชนิดนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ ตารางการพิจารณาในการแปลงช.....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 28 พฤษภาคม 2013 เวลา 13 นาฬิกา 9 นาที
  ลำดับความสำคัญของ Operator

  ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (operator) นั้นมีความสำคัญมากในการเขียนโปรแกรม ซึ่งถ้าเราจัดลำดับผิด ก็อาจจะทำให้โปรแกรมของเราเกิด bug ได้ และบางทีจะทำให้เราหาจุด bug นั้น ๆ ยากด้วย ในบทความก่อนผมได้เสนอตารางตัวดำเนินการทั้งหมดไปแล้ว ซึ่งได้กำกับบอกไว้ด้วยว่าตัวไหนมีลำดับความสำคัญสูงแค่ไหน เป็นที่แน่.....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 22 พฤษภาคม 2013 เวลา 16 นาฬิกา 41 นาที
  ตัวดำเนินการ (Operators)

  ตัวดำเนินการ คือการกระทำบางสิ่งบางอย่างของ operand หรือระหว่าง operand 2 ตัว เช่น ทำการบวกค่าระหว่าง 2 ตัวแปร โดยที่ตัวดำเนินการจะถูกเขียนอยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น + และ - เป็นต้น นอกจากนี้ตัวดำเนินการยังสามารถใช้ในการตรวจสอบค่าระหว่าง operand ได้อีกด้วย (operand ก็คือ ตัวถูกดำเนินการ หรือในท.....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 19 พฤษภาคม 2013 เวลา 20 นาฬิกา 2 นาที
  Static variables

  ตัวแปร แบบ static นั้นมันจะทำการเก็บค่าของตัวแปรนั้น ๆ ไว้ทุกครั้งที่เรียกใช้ฟังก์ชัน เมื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน กี่ครั้งค่าของตัวแปรที่ถูกประกาศเป็นแบบ static จะถูกอัพเดทค่าไว้เสมอ สามารถใช้ได้กับตัวแปรแบบ local เท่านั้น เช่น <?php function update_counter() { // เมื่อเรียกใช้ฟังก์ชันนี้แต่ละครั้งนั.....

 • Max Comp Sci
  • Max Comp Sci
  • on PHP
  • เมื่อ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 18 นาฬิกา 49 นาที
  Scope ของตัวแปร ภาษา PHP

  Local scope ตัวแปรที่ถูกประกาศไว้ภายในฟังก์ชันนั้น จะมีขอบเขตแบบ local ภายในฟังก์ชันนั้น ๆ เท่านั้น หรือถ้าจะพูดให้ง่ายก็คือว่าเราจะสามารถใช้งานตัวแปรนั้น ๆ ได้ภายในฟังก์ชันนั้น ในทางเดียวกันถ้าเราประกาศตัวแปรภายนอกฟังก์ชัน (เป็นขอบเขตแบบ global) เราก็ไม่สามารถใช้งานตัวแปรนั้น ๆ ภายในฟังก์ชันได้ เช่.....

 
 
Login with Facebook