เทคนิคการเชื่อมคำ โดยไม่ใช้ function implode ( ) : เทคนิคส่วนตัว
 

Blog :: เทคนิคส่วนตัว :: เทคนิคการเชื่อมคำ โดยไม่ใช้ function implode ( )

ในบางครั้งข้อมูลไม่ได้มาแบบ Array เช่น เมื่อ query มาจาก database ทำให้ไม่สามารถใช้ function implode ( ) ได้
จึงต้องเขียนคำสั่งเพื่อเชื่อมคำเอง ( ตัวอย่างที่จะแสดงให้ดูนี้ จะใช้ข้อมูล Array เป็นตัวอย่าง )
 
สำหรับผมใช้เทคนิดนี้ครับ
 
$array = array ( "one", "two", "three", "four" );
 
 
 
$text = $separator = "";
 
foreach ( $array as $each )
{
$text = $text . $separator . $each;
 
$separator = ",";
}
 
 
จะเห็นได้ว่ารอบแรก ค่าของ $separator เป็นค่าว่าง
และรอบต่อ ๆ ไป ค่าของ $separator จะคือ comma
 
 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ one,two,three,four

13 Comment

 • the secret
  #1 Comment By the secret เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 22 นาฬิกา 35 นาที
  ครับ
   
 • Thanikul Sriuthis
  #2 Comment By Thanikul Sriuthis เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20 นาฬิกา 40 นาที
  GOOD JOB!! 
  
  ส่วนที่ผมใช้อยู่จะเป็นลักษณะนี้ ^^;
  
  $stop = count($atag);
  foreach ($atag as $tag) {
  	$comma = ($i < $stop-1) ? ',' : NULL;
  	$tags .= trim($tag).$comma;
  	$i++;
  }
  return $tags
   
 • Thanikul Sriuthis
  #3 Comment By Thanikul Sriuthis เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20 นาฬิกา 41 นาที
  GOOD JOB!! 
  
  ส่วนที่ผมใช้อยู่จะเป็นลักษณะนี้ ^^;
  
  <code>
  $stop = count($atag);
  foreach ($atag as $tag) {
  	$comma = ($i < $stop-1) ? ',' : NULL;
  	$tags .= trim($tag).$comma;
  	$i++;
  }
  return $tags
  </code>
   
 • Thanikul Sriuthis
  #4 Comment By Thanikul Sriuthis เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20 นาฬิกา 41 นาที
  GOOD JOB!!
   
 • Thanikul Sriuthis
  #5 Comment By Thanikul Sriuthis เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20 นาฬิกา 41 นาที
  GOOD JOB
   
 • Thanikul Sriuthis
  #6 Comment By Thanikul Sriuthis เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20 นาฬิกา 42 นาที
  ทดสอบคอมเม้น
   
 • Nuttapong Suptawepong
  #7 Comment By Nuttapong Suptawepong เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20 นาฬิกา 44 นาที
  ครับ ^ ^
   
 • Bandit Sinsakun
  #8 Comment By Bandit Sinsakun เมื่อ 14 เมษายน 2014 เวลา 22 นาฬิกา 5 นาที
  ผมฝึกหัดเขียน PHP มีปัญหา ตอน ย่อขนาดรูป มันฟ้องแบบนี้ครับผม
  "Fatal error: Allowed memory size of 25165824 bytes exhausted (tried to allocate 11448 bytes) in C:\AppServ\www\Project Create TEST\function-resizePic.php on line 13"
  
  code ใน Function ตามนี้.
  function resize_pic($pf)
  	{
  		$images = $pf; 
  		$height=50; //กำหนดความสูงของรูปใหม่
  		$size = getimagesize($images); 
  		$width=round($height*$size[0]/$size[1]);
  		$images_orig=imagecreatefromjpeg($images); //หมายเหตุ ขนาดตรงนี้โปรแกรมบังคับให้แค่ 600 Kb. ถ้าเกินกว่านั้นจะฟ้อง Error และไม่ยอม Resize ให้
  		$photoX = imagesx($images_orig); // เก็บค่าใส่ตัวแปรเพื่อความเรียบร้อย
  		$photoY = imagesy($images_orig); // เก็บค่าใส่ตัวแปรเพื่อความเรียบร้อย
  		$images_fin = imagecreatetruecolor($width , $height);  
  		imagecopyresampled($images_fin , $images_orig , 0 , 0 , 0 , 0 , $width , $height , $photoX , $photoY); 
  		imagejpeg($images_fin ,$images); //--9-- Function ให้นำค่า ก x ส ใหม่ ใส่ใน ตัวแปร เดิม
  		imagedestroy($images_orig); //--10-- Function ทำลายค่าที่เก็บไว้ เพื่อคืนหน่วยความจำ
  		imagedestroy($images_fin);  //--11-- Function ทำลายค่าที่เก็บไว้ เพื่อคืนหน่วยความจำ			
  		
  	}
  รูปที่ส่งเข้าไปย่อ ก็ขนาดแค่ 415 KB (425,822 bytes) กxย ก็คือ 2862x2278 
  อยากทราบว่า ปัญหา เกิดจากอะไรครับผม.
   
 • Bandit Sinsakun
  #9 Comment By Bandit Sinsakun เมื่อ 14 เมษายน 2014 เวลา 22 นาฬิกา 7 นาที
  ผมฝึกหัดเขียน PHP มีปัญหา ตอน ย่อขนาดรูป มันฟ้องแบบนี้ครับผม
  "Fatal error: Allowed memory size of 25165824 bytes exhausted (tried to allocate 11448 bytes) in C:\AppServ\www\Project Create TEST\function-resizePic.php on line 13"
  
  code ใน Function ตามนี้.
  function resize_pic($pf)
  	{
  		$images = $pf; 
  		$height=50; //กำหนดความสูงของรูปใหม่
  		$size = getimagesize($images); 
  		$width=round($height*$size[0]/$size[1]);
  		$images_orig=imagecreatefromjpeg($images); (บรรทัดที่ฟ้อง Error)
  		$photoX = imagesx($images_orig); 
  		$photoY = imagesy($images_orig); 
  		$images_fin = imagecreatetruecolor($width , $height);  
  		imagecopyresampled($images_fin , $images_orig , 0 , 0 , 0 , 0 , $width , $height , $photoX , $photoY); 
  		imagejpeg($images_fin ,$images); 
  		imagedestroy($images_orig); 
  		imagedestroy($images_fin);  
  		
  	}
  รูปที่ส่งเข้าไปย่อ ก็ขนาดแค่ 415 KB (425,822 bytes) กxย ก็คือ 2862x2278 
  อยากทราบว่า ปัญหา เกิดจากอะไรครับผม.
   
 • Bandit Sinsakun
  #10 Comment By Bandit Sinsakun เมื่อ 14 เมษายน 2014 เวลา 22 นาฬิกา 7 นาที
  ผมฝึกหัดเขียน PHP มีปัญหา ตอน ย่อขนาดรูป มันฟ้องแบบนี้ครับผม
  "Fatal error: Allowed memory size of 25165824 bytes exhausted (tried to allocate 11448 bytes) in C:\AppServ\www\Project Create TEST\function-resizePic.php on line 13"
  
  code ใน Function ตามนี้.
  function resize_pic($pf)
  	{
  		$images = $pf; 
  		$height=50; //กำหนดความสูงของรูปใหม่
  		$size = getimagesize($images); 
  		$width=round($height*$size[0]/$size[1]);
  		$images_orig=imagecreatefromjpeg($images); (บรรทัดที่ฟ้อง Error)
  		$photoX = imagesx($images_orig); 
  		$photoY = imagesy($images_orig); 
  		$images_fin = imagecreatetruecolor($width , $height);  
  		imagecopyresampled($images_fin , $images_orig , 0 , 0 , 0 , 0 , $width , $height , $photoX , $photoY); 
  		imagejpeg($images_fin ,$images); 
  		imagedestroy($images_orig); 
  		imagedestroy($images_fin);  
  		
  	}
  รูปที่ส่งเข้าไปย่อ ก็ขนาดแค่ 415 KB (425,822 bytes) กxย ก็คือ 2862x2278 
  อยากทราบว่า ปัญหา เกิดจากอะไรครับผม.
   
 • Bandit Sinsakun
  #11 Comment By Bandit Sinsakun เมื่อ 14 เมษายน 2014 เวลา 22 นาฬิกา 7 นาที
  ผมฝึกหัดเขียน PHP มีปัญหา ตอน ย่อขนาดรูป มันฟ้องแบบนี้ครับผม
  "Fatal error: Allowed memory size of 25165824 bytes exhausted (tried to allocate 11448 bytes) in C:\AppServ\www\Project Create TEST\function-resizePic.php on line 13"
  
  code ใน Function ตามนี้.
  function resize_pic($pf)
  	{
  		$images = $pf; 
  		$height=50; //กำหนดความสูงของรูปใหม่
  		$size = getimagesize($images); 
  		$width=round($height*$size[0]/$size[1]);
  		$images_orig=imagecreatefromjpeg($images); (บรรทัดที่ฟ้อง Error)
  		$photoX = imagesx($images_orig); 
  		$photoY = imagesy($images_orig); 
  		$images_fin = imagecreatetruecolor($width , $height);  
  		imagecopyresampled($images_fin , $images_orig , 0 , 0 , 0 , 0 , $width , $height , $photoX , $photoY); 
  		imagejpeg($images_fin ,$images); 
  		imagedestroy($images_orig); 
  		imagedestroy($images_fin);  
  		
  	}
  รูปที่ส่งเข้าไปย่อ ก็ขนาดแค่ 415 KB (425,822 bytes) กxย ก็คือ 2862x2278 
  อยากทราบว่า ปัญหา เกิดจากอะไรครับผม.
   
 • Bandit Sinsakun
  #12 Comment By Bandit Sinsakun เมื่อ 14 เมษายน 2014 เวลา 22 นาฬิกา 8 นาที
  ผมฝึกหัดเขียน PHP มีปัญหา ตอน ย่อขนาดรูป มันฟ้องแบบนี้ครับผม
  "Fatal error: Allowed memory size of 25165824 bytes exhausted (tried to allocate 11448 bytes) in C:\AppServ\www\Project Create TEST\function-resizePic.php on line 13"
  
  code ใน Function ตามนี้.
  function resize_pic($pf)
  	{
  		$images = $pf; 
  		$height=50; //กำหนดความสูงของรูปใหม่
  		$size = getimagesize($images); 
  		$width=round($height*$size[0]/$size[1]);
  		$images_orig=imagecreatefromjpeg($images); (บรรทัดที่ฟ้อง Error)
  		$photoX = imagesx($images_orig); 
  
  รูปที่ส่งเข้าไปย่อ ก็ขนาดแค่ 415 KB (425,822 bytes) กxย ก็คือ 2862x2278 
  อยากทราบว่า ปัญหา เกิดจากอะไรครับผม.
   
 • Bandit Sinsakun
  #13 Comment By Bandit Sinsakun เมื่อ 14 เมษายน 2014 เวลา 22 นาฬิกา 9 นาที
  ผมฝึกหัดเขียน PHP มีปัญหา ตอน ย่อขนาดรูป มันฟ้องแบบนี้ครับผม
  "Fatal error: Allowed memory size of 25165824 bytes exhausted (tried to allocate 11448 bytes) in 
  
  code
  		$images_orig=imagecreatefromjpeg($images); (บรรทัดที่ฟ้อง Error)
  		
  รูปที่ส่งเข้าไปย่อ ก็ขนาดแค่ 415 KB (425,822 bytes) กxย ก็คือ 2862x2278 
  อยากทราบว่า ปัญหา เกิดจากอะไรครับผม.
   

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook