การเน้นคำที่เป็นหัวเรื่องโดยใช้แท็ก H (Heading) : HTML
 

Blog :: HTML :: การเน้นคำที่เป็นหัวเรื่องโดยใช้แท็ก H (Heading)

ในบทความนี้ผมจะแนะนำถึงการเน้นคำที่เป็นหัวเรื่องโดยใช้แท็ก H กันครับ ซึ่งการใช้แท็ก H นี้เราควรจะใช้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวเรื่องที่ต้องการเน้นจริง ๆ เท่านั้น โดยการเน้นคำที่เป็นหัวเรื่องเหล่านี้มีทั้งหมด 6 ขนาด ซึ่งการเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับหัวเรื่องนั้น ๆ เป็นหัวเรื่องหลัก หัวเรื่องย่อยระดับไหนนั่นเอง เราลองไปดูตัวอย่างกันเลยครับ


ตัวอย่างการกำหนดหัวเรื่องด้วยแท็ก H

	<h1>หัวเรื่องหลัก</h1><br />
	<h2>หัวเรื่องระดับ 2</h2><br />
	<h3>หัวเรื่องระดับ 3</h3><br />
	<h4>หัวเรื่องระดับ 4</h4><br />
	<h5>หัวเรื่องระดับ 5</h5><br />
	<h6>หัวเรื่องระดับ 6</h6><br />

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook