การใส่สีพื้นหลังให้กับเอกสาร HTML : HTML
 

Blog :: HTML :: การใส่สีพื้นหลังให้กับเอกสาร HTML

ในบทความนี้ผมจะแนะนำการใส่สีพื้นหลังให้กับเอกสาร HTML ครับโดยใช้ attribute "bgcolor" ซึ่งสามารถใช้ได้กับหลาย ๆ แท็กไม่ว่าจะเป็นแท็ก body และแท็กต่าง ๆ อีกมากมายหลายแท็ก เราลองไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับ


ตัวอย่างการกำหนดสีพื้นหลังให้กับเอกสารด้วย attribute "bgcolor"

	<body bgcolor='black'>
		
	</body>

ตัวอย่างการกำหนดสีพื้นหลังให้กับตาราง

	<table>
		<tr>
			<td bgcolor='blue'>สีฟ้า</td>
			<td bgcolor='yellow'>สีเหลือง</td>
		</tr>
		<tr>
			<td bgcolor='red'>สีแดง</td>
			<td bgcolor='green'>สีเขียว</td>
		</tr>
	</table>

	
สีฟ้า สีเหลือง
สีแดง สีเขียว

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook