การใช้แท็ก marquee กับการเคลื่อนที่ของตัวอักษร : HTML
 

Blog :: HTML :: การใช้แท็ก marquee กับการเคลื่อนที่ของตัวอักษร

ในบทความนี้ผมจะแนะนำการกำหนดให้ตัวอักษรเคลื่อนที่ โดยการใช้แท็ก marquee โดยที่เราสามารถกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของข้อความได้ รวมไปถึงกำหนดความเร็วของมันได้อีกด้วย เราลองไปดูตัวอย่างกันเลยครับ


ตัวอย่างการใช้แท็ก marquee

	<marquee scrolldelay='100' direction='right'>เคลื่อนขวา</marquee>
	<marquee scrolldelay='1000' direction='left'>เคลื่อนซ้าย</marquee>
	<marquee scrolldelay='500' behavior='slide' direction='right'>เคลื่อนแล้วหยุด</marquee>
	<marquee scrolldelay='500' behavior='alternate' direction='left'>เคลื่อนไปกลับ</marquee>

	เคลื่อนขวา
	เคลื่อนซ้าย
	เคลื่อนแล้วหยุด
	เคลื่อนไปกลับ

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook