การกำหนดรูปแบบ Font ในเอกสาร HTML : HTML
 

Blog :: HTML :: การกำหนดรูปแบบ Font ในเอกสาร HTML

ในบทความนี้เรามาดูวิธีการกำหนดรูปแบบตัวอักษรกันครับ ไม่ว่าจะเป็น font ที่จะใช้ ขนาดของตัวอักษร รวมไปถึงสีของตัวอักษระด้วย เราลองไปดูตัวอย่างกันเลยครับ


ตัวอย่างการกำหนดรูปแบบตัวอักษร

	<font face="arial, tahoma" size="12" color="blue">การกำหนดตัวอักษรแบบ arial (ถ้า Browser ไม่สามารถแสดงผลได้ให้ใช้ tahoma แทน) และกำหนดขนาดเป็น 12 มีสีเป็นสีฟ้า</font>
	<font face="AngsanaUPC" size="14" color="red">กำหนดตัวอักษรแบบ AngsanaUPC ขนาด 14 มีสีแดง</font>

	การกำหนดตัวอักษรแบบ arial (ถ้า Browser ไม่สามารถแสดงผลได้ให้ใช้ tahoma แทน) และกำหนดขนาดเป็น 12 มีสีเป็นสีฟ้า
	กำหนดตัวอักษรแบบ AngsanaUPC ขนาด 14 มีสีแดง

0 Comment

  • Have no comment.

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook