HTML & CSS : HTML, CSS
 

Blog :: All

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML
  • เมื่อ 13 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 36 นาที
  การใส่คอมเมนต์ (Comment) ในเอกสาร HTML

  หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอกสาร HTML นั้นมีวิธีการคอมเมนต์ Code หรือไม่ แล้วเราจะคอมเมนต์มันได้อย่างไร คำตอบของมันอยู่ในบทความนี้แล้วครับ ซึ่งในเอกสาร HTML นั้นมีวิธีการคอมเมนต์ Code คล้าย ๆ กับโครงสร้างเอกสาร XML หลาย ๆ ภาษาครับ เราลองไปดูกันเลย ตัวอย่างการคอมเมนต์ Code <!-- ใส่คอมเมนต์.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML
  • เมื่อ 13 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 36 นาที
  การเน้นคำที่เป็นหัวเรื่องโดยใช้แท็ก H (Heading)

  ในบทความนี้ผมจะแนะนำถึงการเน้นคำที่เป็นหัวเรื่องโดยใช้แท็ก H กันครับ ซึ่งการใช้แท็ก H นี้เราควรจะใช้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวเรื่องที่ต้องการเน้นจริง ๆ เท่านั้น โดยการเน้นคำที่เป็นหัวเรื่องเหล่านี้มีทั้งหมด 6 ขนาด ซึ่งการเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับหัวเรื่องนั้น ๆ เป็นหัวเรื่องหลัก หัวเรื่องย่อยระดับไหนนั่นเ.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML
  • เมื่อ 12 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 32 นาที
  การกำหนดรูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ

  ในบทความนี้ผมจะแนะนำถึงแท็กต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดรูปแบบตัวอักษรครับ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้เป็นตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดฆ่า การขีดเส้นใต้ และอื่น ๆ เราลองไปดูตัวอย่างกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง ตัวอย่างการกำหนดรูปแบบข้อความ <B>ตัวหนา</B><br /> <I>ตัวเอียง</I><.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML
  • เมื่อ 12 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 31 นาที
  การใส่สีพื้นหลังให้กับเอกสาร HTML

  ในบทความนี้ผมจะแนะนำการใส่สีพื้นหลังให้กับเอกสาร HTML ครับโดยใช้ attribute "bgcolor" ซึ่งสามารถใช้ได้กับหลาย ๆ แท็กไม่ว่าจะเป็นแท็ก body และแท็กต่าง ๆ อีกมากมายหลายแท็ก เราลองไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับ ตัวอย่างการกำหนดสีพื้นหลังให้กับเอกสารด้วย attribute "bgcolor".....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML
  • เมื่อ 12 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 31 นาที
  การเว้นบรรทัดในเอกสาร HTML ด้วยแท็ก br

  ในบทความนี้ผมจะแนะนำถึงการขึ้นบรรทัดใหม่ในเอกสาร HTML โดยใช้แท็ก br ซึ่งในการใช้แท็กนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้แท็กปิดเหมือนแท็กอื่น ๆ เนื่องจากแท็กนี้เป็นแท็กเดี่ยวที่เป็นแท็กปิดในตัวของมันเองครับ เราไปลองดูการใช้งานกันเลย ตัวอย่างการใช้งานแท็ก br เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ <p>เราจะทำการขึ.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML
  • เมื่อ 11 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 34 นาที
  การใช้แท็ก marquee กับการเคลื่อนที่ของตัวอักษร

  ในบทความนี้ผมจะแนะนำการกำหนดให้ตัวอักษรเคลื่อนที่ โดยการใช้แท็ก marquee โดยที่เราสามารถกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของข้อความได้ รวมไปถึงกำหนดความเร็วของมันได้อีกด้วย เราลองไปดูตัวอย่างกันเลยครับ ตัวอย่างการใช้แท็ก marquee <marquee scrolldelay='100' direction='right'>.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML
  • เมื่อ 11 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 34 นาที
  การกำหนดรูปแบบ Font ในเอกสาร HTML

  ในบทความนี้เรามาดูวิธีการกำหนดรูปแบบตัวอักษรกันครับ ไม่ว่าจะเป็น font ที่จะใช้ ขนาดของตัวอักษร รวมไปถึงสีของตัวอักษระด้วย เราลองไปดูตัวอย่างกันเลยครับ ตัวอย่างการกำหนดรูปแบบตัวอักษร <font face="arial, tahoma" size="12" color="blue">การกำหนดตัวอักษรแ.....

 • Dek Chai
  • Dek Chai
  • on HTML
  • เมื่อ 11 สิงหาคม 2013 เวลา 9 นาฬิกา 33 นาที
  การจัดตำแหน่งข้อความด้วย Align

  ในบทความนี้ผมจะแนะนำถึงวิธีการจัดตำแหน่งข้อความด้วย attribute "align" ซึ่งการใช้ attribute นี้ในการจัดตำแหน่งข้อความในเอกสาร HTML นั้นสามารถใช้กับหลาย ๆ แท็กได้ เราลองไปดูตัวอย่างคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งกันเลยครับ ตัวอย่างการจัดตำแหน่งข้อความในแท็ก <p> <p align=.....

 
 
Login with Facebook