Javascript Shorthand : Javascript
 

Blog :: Javascript :: Javascript Shorthand

จริงๆ สำหรับใครหลายคนที่คลุกคลีอยู่กับ Javascript มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเทคนิคเหล่านี้คงจะเคยใช้หรือพอผ่านๆ ตาแล้ว วันนี้ไปเจอเทคนิคการเขียน Javascript ให้สั้นลง ซึ่งจะมีประโยชน์หลายอย่าง อาทิลดเวลาในการเขียนโปรแกรมลง หรือช่วยอำนวยความสะดวกในการทำของทดสอบในบางฟังก์ชั่น ในเว็บไซต์ต้นฉบับเขียนไว้หลายเทคนิคพอสมควร ในที่นี้ไม่ขอยกมาหมด แนะนำให้ไปอ่านตามลิงก์เอาเองก็แล้วกัน 

แต่อันที่คิดว่าน่าจะใช้บ่อยน่าจะเป็น
if-else ที่จะช่วยลดโค้ดเดิมที่ยาวๆ จาก
var big;
if (x > 10) {
    big = true;
}
else {
    big = false;
}

ให้เหลือเพียง 

var big = (x > 10) ? true : false;
รูปแบบ (เงื่อนไข) ? ทำเมื่อเงื่อไนเป็นจริง : ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ;


หรือการตรวจสอบค่าว่างจากตัวแปรที่แต่เดิมเราอาจตรวจสอบจาก

if (variable1 !== null || variable1 !== undefined || variable1 !== '') {
     var variable2 = variable1;
}

สามารถปรับให้เหลือสั้นลง

var variable2 = variable1  || '';

ยังมีอีกหลายเทคนิคเชิญท่านผู้อ่านไปสดับรับชมต่อได้ที่ 
http://www.jquery4u.com/javascript/shorthand-javascript-techniques/

1 Comment

Comment Blog

 
 
 
Share This Topic Login with Facebook